ЗДО №7 " Волиняночка" м. Володимир
Волинська область, Володимир- Волинський район

Передовий педагогічний досвід

 

Татарчук Людимила Михайлівна - музичний керівник, пед звання " вихователь- методист"

Тема досвіду: «Музично- виконавська діяльність дітей дошкільного   віку   за системою К.Орфа»

                «Добрива збагачують землю і дають змогу прорости зерну, так само і музика пробуджує у дитини сили і здібності, які, можливо ніколи не розквітли б.»    Карл Орф

       Використання інноваційних технологій Людмилою Михайлівною базується на усвідомленні своєрідності та самостійності музичної діяльності дитини, що зумовлена саме її власною ініціативою, бажанням звертатися до свого музичного та естетично-духовного досвіду, який набувається поступово за рідних життєвих обставин.

      Педагогічна концепція «елементарного музикування» Карла Орфа – це:

 • творчий процес навчання за принципом «від простого - до складного»;
 • різні види досліджень, що ведуть до імпровізації;
 • поєднання музики, руху, слова, малюнка;
 • змога грати на багатьох музичних інструментах без попереднього навчання використання музичного фольклору;
 • музичне виховання, що сприяє низки комунікативних та соціальних завдань.

     Працюючи за системою Карла Орфа Людмила Михайлівна ставить за мету:

 • збагатити словник дітей, використовуючи мовленнєві вправи;
 • стимулювати творчу рухову та мовленнєву активність;
 • формувати вміння:
 • супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах;
 • відтворювати різними звуками(оплесками, притупами) ритм музики;
 • імпровізувати;
 • створювати елементарний інструментальний супровід казок;
 • розвивати відчуття краси авторських музичних творів, народної пісні.

Слюсарук Галина Іванівна  - вихователь,  пед. звання " вихователь- методист"

Тема досвіду: «Розвиток мовлення дитини в різних видах художньо - продуктивної діяльності »

    Педагогічне кредо:

«Найздібніша  людина та, яка зуміє    точно і вчасно визначити свої здібності»

      У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються ко­мунікативні форми і функції мовної діяльності дитини, удоскона­люються практичні мовні навички, суттєво змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної діяльності загалом.

       Вихователь Г.І.Слюсарук  зосереджує всю свою діяльність на  оволодівання дошкільниками  мовою у процесі  різних видів художньо-продуктивної діяльності. Саме спілкування в процесі діяльності дає позитивні результати. Продуктивні види діяльності є типовими для дошкільного віку. Діти із задоволенням малюють, ліплять, драматизують, будують.

    Всі види художньо - продуктивної діяльності спрямовані на створення певного продукту, вимагають оволодіння особливими способами дій і здійснюють специфічний вплив на психічний розвиток дітей та потребують мовного супроводу .

Кондратюк Раїса Михайлівна  - вихователь.  пед. звання " вихователь- методист"

Тема досвіду: «Логіко - математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку»

Педагогічне кредо:

   « Не зупинятись на досягнутому, прагнути вдосконалювати  свою особистість і свою справу»

     Для Раїси Михайлівни її професія це можливість  постійно  знаходитись в світі дитинства, казок і фантазій. Метою   життя педагога є розкрити серце дитини, а розум для правди, щоб виховати громадян, у свідомості яких ідея особистого добра поєднувалась б з ідеєю добра для всіх.

    Пріоритетний напрям  педагогічної діяльності Р.М.Кондратюк це розвиток    логічного міркування  старших дошкільників у математичній діяльності, а саме:

- розвиток пізнавальної активності й елементів навчальної діяльності: самостійності, самооцінки, самоконтролю тощо; 

-  розвиток доказового та логічного мислення дитини через взаємодію з предметно-ігровим середовищем;

 - розвиток конструктивного мислення;

-  розширення спектра пізнавальних дій;

-    виховання інтересу до логіко-математичної діяльності.

 

Томашук Світлана Іванівна - пед. звання " вихователь -  методист"

Тема досвіду: «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дошкільників»

Педагогічне кредо:   « Граючи, дитина трудиться, а  працюючи, грається»    С. Русова

         Вихователь має бути цікавий для своїх дітей. Саме такі якості професійної майстерності належать Томашук Світлані Іванівні. Працюючи з дітьми вихователь надає перевагу  трудовому вихованню,  праці як важливому засобу ранньої соціалізації дошкільників.

      Організовуючи освітньо - виховний процес з дітьми педагог  вирішує завдання  трудового  виховання:

 • формування мотивації  (потреб, інтересу, почуття  обов’язку і  відповідальності),  позитивно емоційного,  ціннісного ставлення  до  праці,  як  до  форми  буття і способу самореалізації  людини;
 • формування  системи  знань,  необхідних  для  трудової діяльності,  вибору  професій,  соціального  професійного  і  життєвого  самовизначення;
 • формування  досвіду  суспільно  корисної  виробничої  діяльності,  вміння  використовувати теоретичні  знання  на  практиці

    Трудова  діяльність  набуває  виховної  цінності в напрямку  соціалізації  дитини  за  умови,  якщо  приділяється  велика  увага формуванню  культури  та  естетики  праці» -  так вважає досвідчений педагог.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *